Na Slovensku začne pracovať Dátové centrum pre výskum a vývoj

31.05.2010

     V priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline bude v utorok 1. júna 2010 otvorené nové vedecké pracovisko - Dátové centrum pre výskum a vývoj. Slávnostné prestrihnutie pásky sa uskutoční za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.
    
Tento moderný projekt bol vybudovaný vďaka finančnej podpore zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Na jeho realizáciu bol vyčlenený nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 13 mil. eur.
     Špecifickosť dátového centra  spočíva v tom, že sa stane univerzálnym vyhľadávacím nástrojom a informačným systémom o výskume a vývoji. Práve jeho vysokovýkonná výpočtová technika umožní efektívne pracovať s mimoriadne veľkými objemami dát a zabezpečí ich potrebnú archiváciu. Súčasne bude umožňovať riešenie extrémne náročných vedeckých výpočtových úloh, ktoré kladú enormné požiadavky práve na rozsah uložených dát.
     Dátové centrum pre výskum a vývoj umožní zvýšiť dostupnosť služieb pre všetkých výskumných a vývojových pracovníkov na Slovensku a zároveň prispeje k naplneniu efektivity a flexibility ich práce. Zároveň zvýši schopnosť inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s  partnermi v EÚ a vo svete, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií.
     V rámci dátového centra bude fungovať centrálny register publikačnej činnosti, antiplagiátorský softvér s dátovým obsahom kvalifikačných prác, ale aj archív sivej literatúry (záverečné práce výskumno-vývojových inštitúcií či zborníky z konferencií, ktoré vychádzajú v nízkom  náklade) a archív digitalizovaných dokumentov.
     Súčasťou podujatia bude tlačová konferencia.
Fotogaléria

Miesto a čas: zasadacia sieň vedeckej rady Žilinskej univerzity, Ul. vysokoškolákov, Žilina, 10.00 hod.   

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku