Na Slovensku vyrastá nová svetová informatická špička

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 12.07.2021

Medzi mladými ľuďmi sa každoročne hľadajú talenty v rôznych oblastiach aj na svetovej úrovni, a to na medzinárodných olympiádach. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže každoročne vysiela slovenské delegácie na všetky predmetové medzinárodné olympiády do celého sveta.

logo IUVENTA

Medzinárodná olympiáda v informatike IOI prebiehala online a organizátori zo Singapuru ju zorganizovali 19. – 25. júna 2021. Delegácie jednotlivých krajín sa sústredili na jednom mieste v domovskej krajine a odtiaľ súťažili online. Víťazi celoštátneho kola Olympiády v informatike, ktoré IUVENTA každoročne organizuje, v tomto roku na IOI dosiahli výnimočný úspech. Okrem bronzovej medaily, ktorú získala Eliška Macáková zo Súkromného gymnázia Cenada z Bratislavy a striebornej medaily, ktorú vybojoval Adam Rajský z Gymnázia Jura Hronca z Bratislavy, sa na 11. celkovom mieste z 351 najšikovnejších mladých ľudí v informatike z celého sveta umiestnil Matej Urban z Gymnázia Grösslingová v Bratislave. Samozrejme, aj so ziskom zlatej medaily. Po odbornej a technickej stránke súťaž zabezpečila Slovenská komisia Olympiády v informatike na čele s jej predsedom RNDr. Michalom Foriškom, PhD.

Náš Slovenský tím hodnotí organizáciu, prípravu aj samotné úlohy tohtoročného IOI veľmi pozitívne, pričom uznávajú vysokú náročnosť, ktorú pri realizovaní podujatia tohto typu organizátori zo Singapuru museli zvládnuť. Súťažiaci riešili úlohy v špeciálnom súťažnom prostredí, ktoré si pred súťažou nainštalovali. Aby sa v ňom vedeli orientovať, organizátori pre nich pripravili aj kratšie skúšobné kolo. Objektivita bola zabezpečená nahrávaním obrazovky počas súťaže a dozorom v miestnosti. Samotná súťaž pozostávala z dvoch kôl po 5 hodín v utorok a piatok. Okrem toho bol pre súťažiacich pripravený aj sprievodný program, rôzne virtuálne prehliadky Singapuru, ale napríklad aj turnaj v CodeCombat, kde súťažiaci súperili proti sebe v hre, ktorú nehrali sami, ale museli naprogramovať "umelú inteligenciu", ktorá hrala za nich.

Matej Urban, slovenský zlatý medailista s celkovou 11. pozíciou na svete svoj úspech zhodnotil slovami: „Úlohy sa mi veľmi páčili. Podarilo sa mi dobre zhodnotiť, ktoré úlohy je pre mňa lepšie vyriešiť celé a ktoré iba čiastočne, a potom ich aj vyriešiť a naprogramovať bez nejakých väčších zdržaní. Nejaké menšie chyby som spravil a opravovať ich ma stálo čas, teda vidím, že sa ešte mám ako zlepšovať. Výsledok, ktorý som dosiahol je pre mňa určite veľmi veľký úspech a budem sa snažiť, aby sa mi darilo aj naďalej. Verím, že tento úspech mi vie pomôcť aj v budúcnosti. Spoločnosti na to pravdepodobne budú prihliadať, keď mi budú chcieť ponúknuť stáž, alebo zamestnanie.“ Matejova príprava spočíva v množstve samostatnej práce, kedy sa snaží riešiť čo najviac úloh, ktoré si strategicky vyberá tak, aby sa zlepšil v programovaní algoritmov použiteľných často v rôznych úlohách. Taktiež sa zúčastňuje na rôznych programátorských sústredeniach a online programátorských súťažiach.

Nášmu Slovenskému tímu k týmto skvelým výsledkom srdečne gratulujeme a veríme, že ich úspech motivuje ďalších mladých ľudí k práci na sebe a že svoje talenty a nadobudnuté schopnosti využijú v prospech celej spoločnosti.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku