Na Slovensku vyrastá nová elita mladých frankofónnych nadšencov

V piatok, 22. 4. 2022 sa v priestoroch IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže stretla elita frankofónnych študentov z celého Slovenska, aby sa spoločne dozvedela výsledky tohtoročného Celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku (ďalej „CK OFJ“).

logo IUVENTA

CK OFJ sa aj v tomto školskom roku konalo dištančne, a to na prelome marca a apríla, 31.3.2022 – 1.4.2022. Organizátorom národného kola bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Celoštátnou odbornou komisiou Olympiády vo francúzskom jazyku (ďalej „COK OFJ“). Celoštátneho kola sa zúčastnilo 69 žiakov, ktorí štandardne súťažili v šiestich kategóriách: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Záštitu nad 31. ročníkom CK OFJ prevzal Emmanuel Samson, riaditeľ Regionálneho centra frankofónie pre východnú a strednú Európu Medzinárodnej organizácie pre frankofóniu. Koordinátorkou CK OFJ a poroty bola predsedníčka COK OFJ, doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. a hodnotenia úrovne žiakov sa tento rok chopili: Mgr. Zuzana Humayová, Mgr. Christophe Callant, PeadDr. Martina Králiková, PhDr. Daniela Gondová, PaedDr. Andrea Cepláková, Katerina Prunchak, Jerome Baghana, Emmanuel Samson a PhDr. Michaela Turanová, PhD..

Napriek tomu, že CK OFJ prebehlo na prelome mesiacov marec a apríl, výsledky sa žiaci zámerne dozvedeli až priamo na prezenčnom slávnostnom vyhodnotení. V priestoroch divadla, v IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, sa stretli takmer všetci účastníci CK OFJ, ktorí do Bratislavy pricestovali v sprievode rodičov, alebo učiteľov, ktorí ich na celoštátne kolo pripravovali. Slávnostné vyhodnotenie sa konalo pod záštitou Jej Spektability, doc. Mgr. Mariany Sirotovej, PhD., mim. prof., dekanky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, a taktiež p. prof. Emmanuela Samsona.  

Podujatie odštartovalo očarujúce vystúpenie speváčky francúzskeho šansónu v klavírnom sprievode, pani Lucie Bujnovej (Madame Bujna), ktoré naplnilo priestory divadla neopakovateľnou atmosférou. Po hudobnom úvode sa slova ujala predsedníčka COK OFJ, Jana Bírova, ktorá cele podujatie moderovala. V rámci otvorenia podujatia sa účastníkom prihovoril aj Mgr. Peter Lenčo, PhD. generálny riaditeľ IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, ktorý následne spolu s pani predsedníčkou, s pani docentkou Sirotovou a špeciálnym hosťom pánom Ing. Andrejom Krchňavým (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku) odovzdali ocenenia účastníkom jednotlivých kategórií.

Víťazi Celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku:

Kat. 1A

1. miesto: Ema Michelčíková, ZŠ Kúpeľná ul. č. 2, Prešov

2. miesto: Tatiana Babicová, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Banská Bystrica

3. miesto: Alexander Pukančík, ZŠ Sobotište

Kat. 1B

1. miesto: Alex Kanderka, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

2. miesto: Lukáš Šuda, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín

3. miesto: Dominika Gočalová, Gymnázium M. R. Štefánika, Košice

Kat. 1C

1. miesto: Nina Štaffenová Nina, Evanjelická SŠ

2. miesto: Anna Mariothová Kostova, Gymnázium A. Merici, Trnava

3. miesto: Maximilián Kupec, ZŠ, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen

Kat. 2A

1. miesto: Marta Balážová, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

2. miesto: Sarah Krupšová, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice

3. miesto: Tereza Trenčanová, Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL, Bratislava

Kat. 2B

1. miesto: Anastázia Kuffová, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

2. miesto Daniela Oravcová, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica

3. miesto: Sofia Stašková, Gymnázium A. Merici, Trnava

Kat. 2C

1. miesto: Sofia Ontkovičová, Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, Bratislava

2. miesto: Adriana Šinková, Gymnázium J. Hollého, Trnava

3. miesto: Claudia Ciganová, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice

Víťazom Celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku srdečne gratulujeme. Naše poďakovanie patrí odbornej komisii OFJ, všetkým učiteľom a organizátorom nižších kôl, vďaka ktorým sa mohlo Celoštátne kolo OFJ uskutočniť aj tento rok.

Ďakujeme aj partnerom podujatia: Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku i pánovi Roland Forrer za ceny a opätovnú podporu talentovaných milovníkov francúzskeho jazyka.

 

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky