Na Slovensku študuje 133 558 vysokoškolákov

Dátum 17. november sa spája s Medzinárodným dňom študentstva. Tento deň si však pripomíname aj ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Boli to práve študenti, ktorých odvaha naštartovala zvrat v dejinách Československa.

ilustračná foto

Vysokoškolskí študenti zohrávajú nemalú rolu v takmer všetkých významných dejinných udalostiach. V súčasnosti máme na Slovensku celkovo 41 vysokých škôl, z toho 20 verených, 3 štátne, 10 súkromných a 8 zahraničných vysokých škôl, ktoré navštevuje celkovo 133 558 študentov. Z tohto počtu majú najväčší podiel študentov a absolventov Univerzita Komenského v Bratislave (UK) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU).

Brány vysokých škôl opustilo počas minulého akademického roka 35 658 absolventov. Najviac ich bolo v odbore spoločenské vedy, náuky a služby, naopak najmenej v odboroch vojenské a bezpečnostné vedy a náuky.

Podobne je to aj pri doktorandoch (3. stupeň štúdia). Podmienkou prijatia na tento stupeň štúdia je úspešné absolvovanie 2. stupňa vysokej školy a výber témy dizertačnej práce vypísaných dekanom fakulty, na ktorú sa študent hlási. Najviac doktorandov je v spoločenských vedách a náukách (36,42 % doktorandov). Z celkového počtu študentov (t. j. aj 1. a 2. stupňa) tvorili doktorandi v týchto študijných odboroch 1,61 % študentov. Nasledovali technické vedy a náuky (celkového počtu študentov tvorili 1,08 %) a prírodné vedy (celkového počtu študentov tvorili 0,77 %).

Slovenské univerzity lákajú aj zahraničných študentov. Aktuálne u nás študuje 18 243 študentov z iných krajín. Najväčší podiel študentov cudzincov mala Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Prešov (35,96 %).

 

 

Zdroj dát: Centrálny register študentov


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky