Na Slovensko zavítal generálny riaditeľ Direktoriátu pre výskum EK

15.05.2008

     Generálny riaditeľ Direktoriátu pre výskum Európskej komisie José Manuel Silva Rodríguez  a riaditeľka odboru pre vnútorné inštitucionálne a právne procesy Clara de la Torre sa stretnú v rámci svojej návštevy Slovenskej republiky 15. - 16. mája 2008 so zástupcami Ministerstva školstva SR, Slovenskej akadémie vied a Slovenskej rektorskej konferencie.
    
José Manuel Silva Rodríguez vystúpi dnes aj na medzinárodnej konferencii Q-2008 Kvalita a štrukturálne fondy, ktorá sa koná na pôde Žilinskej univerzity. Účastníkov bude informovať o otázkach Európskeho výskumného priestoru.
     Počas druhého dňa navštívia zahraniční hostia Katedru mikroelektroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a jej laboratóriá. Predmetom stretnutí bude predovšetkým diskusia o úlohách a postavení týchto inštitúcií na Slovensku a v Európskej únii.

Bratislava 15. mája 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku