Na Slovensko pricestuje odborník na vedu a vzdelávanie Ministerstva USA pre energetiku William J. Valdez

03.07.2008

     Na pozvanie podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja pricestuje na Slovensko riaditeľ pre plánovanie a analýzy Úradu pre vedu a výkonný riaditeľ Úradu rozvoja pracovnej sily pre učiteľov a vedcov Ministerstva USA pre energetiku William J. Valdez.
     Počas návštevy v dňoch 6. - 8. júla 2008 bude prednášať na konferencii Granty vo výskume a vzdelávanie, ktorú organizuje Ministerstvo školstva SR, stretne sa s riaditeľmi ústavov Slovenskej akadémie vied a navštívi spoločnosť BIONT, zameranú na výskum v oblasti jadrových vied.
     Návšteva W. J. Valdeza na Slovensku nadväzuje na pracovnú návštevu Jána Mikolaja a ďalších zástupcov MŠ SR, SAV a niektorých univerzít v USA v dňoch 4. - 10. novembra 2007.

Miesto a čas konferencie: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 7. júl 2008, 10.00 - 12.30 hod.

Bratislava 3. júl 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku