Na školách sa rozbieha program Školské ovocie

21.09.2009

     S cieľom podporiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom a školskom veku sa od 1. septembra 2009 spustil program Školské ovocie. Dotovaný predaj v materských a základných školách, vrátane špeciálnych, vyplýva z príslušného nariadenia vlády SR, ktoré ministri schválili 19. augusta 2009.
     Vďaka nemu si tak deti a žiaci budú môcť kúpiť celkovo šesť dotovaných základných druhov ovocia, päť druhov zeleniny a tri druhy ovocných či zeleninových štiav. Za jablko napríklad zaplatia päť centov, hrušku či rajčinu šesť centov.  Výhodné ceny vyplývajú zo skutočnosti, že podobne ako v programe Školské mlieko sa Slovensko pripája k iniciatíve EÚ, ktorá oba tieto programy podporuje zo svojho rozpočtu. Z neho bude hradených 73 percent ceny jednej porcie, len zvyšných 27 percent bude hradiť dieťa, respektíve jeho právny zástupca. V praxi to bude pre neho predstavovať doplatok v maximálnej výške od 3 (niektoré druhy zeleniny) do 20 centov (niektoré šťavy).
     Uchádzači o zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich majú možnosť podávať žiadosti o zabezpečovanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka od 1. septembra 2009 v Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Podrobnosti určuje metodický postup, ku ktorému sa vzťahuje niekoľko príloh. Ďalšie informácie pre dodávateľov je možné nájsť na www.skolskeovocie.sk.
     Medzi školy, ktoré majú oprávnenie zapojiť sa do programu, patria materské školy, základné školy pre žiakov od 6 do 15 rokov a špeciálne druhy škôl pre žiakov od 3 do 15 rokov.  Dotované ovocie a zeleninu nie je možné použiť na prípravu jedál a sú určené len na spotrebu žiakov v danej škole.
     Všetky podrobnosti pri poskytovaní  dotovaného ovocia a zeleniny priamo na školách určí zriaďovateľ školy.  
     Zoznam dotovaných druh ovocia a zeleniny je možné nájsť tu.

Bratislava 21. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku