Na Skalnatom plese uviedli do prevádzky nový ďalekohľad s priemerom 130 centimetrov

  • Dátum: 03.11.2014
     Vo štvrtok 30. októbra 2014 bol v observatóriu Astronomického ústavu SAV na Skalnatom plese slávnostne uvedený do prevádzky nový 1,3-metrový zrkadlový ďalekohľad. Ide o významnú udalosť v živote slovenskej astronómie, ktorú riaditeľ Astronomického ústavu SAV Dr. Kučera prirovnal k založeniu observatória na Skalnatom plese pred viac ako 70 rokmi.            
     Ďalekohľad s priemerom hlavného zrkadla 130 cm, ohniskovou vzdialenosťou 10,4 metra a hmotnosťou 7 ton je umiestený na alt-azimutálnej montáži vo východnej kupole observatória na Skalnatom plese. Bude slúžiť na hľadanie blízkozemských asteroidov a komét, ktoré by sa mohli zraziť so Zemou. Ďalekohľad s príslušnou detekčnou technikou umiestnenou v dvoch Nasmythových ohniskách vybavených derotátormi bol zakúpený z prostriedkov ERDF a do skúšobnej prevádzky bol uvedený v septembri 2014.
      V súčasnosti je to najväčší ďalekohľad na Slovensku a najväčší prístroj špecializovaný na blízkozemské objekty v Európe. V rámci prebiehajúceho projektu „Centrum kozmických výskumov – budovanie technickej infraštruktúry“ prebieha dodávka kvalitných posfokusových zariadení – vizuálnej kamery s čipom uhlopriečky 9,5 cm, infračervenej kamery a spektrografu.
     Projekty, ktorých súčasťou je aj nákup takejto unikátnej techniky, sú implementované v rámci operačného programu Výskum a vývoj podporeného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Astronomický ústav SAV tieto projekty realizuje vďaka Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), ktorá je jednou z priamo riadených organizácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Foto: AÚ SAV
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku