Na rokovaní Rady vlády pre vedu a techniku bude predstavený systém na odhaľovanie plagiátov

10.05.2010

     Oficiálne predstavenie systému na odhaľovanie plagiátov v rámci Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác bude na programe rokovania Rady vlády pre vedu a techniku, ktoré  sa uskutoční v utorok 11. mája 2010 v Centre  vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.
     Členovia poradného orgánu vlády pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja budú diskutovať aj o materiáli Národná cestná mapa infraštruktúry výskumu a vývoja v SR, v ktorom by sa malo definovať ďalšie smerovanie a priority v oblasti výskumu a vývoja na Slovensku.
     Po rokovaní Ján Mikolaj slávnostne otvorí Digitalizačné pracovisko CVTI SR, ktoré umožní digitalizáciu všetkých typov dokumentov (kníh, časopisov či máp), vďaka čomu sa zlepší prístup vedeckej komunity k nim.

Miesto a čas: Centrum  vedecko-technických informácií SR, konferenčná miestnosť, 2. poschodie, Lamačská 8/A (Patrónka), Bratislava, 13.00 hod., vstup pre novinárov od cca 13.30 hod.

Bratislava 10. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku