Na projekty VEGA a KEGA bude viac peňazí

     Finančnou dotáciou vo výške 10,4 mil. eur podporí ministerstvo školstva v roku 2017 projekty v rámci grantovej schémy VEGA (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied). V porovnaní s uplynulým rokom tak ide o navýšenie prostriedkov na riešenie projektov o 1 milión eur viac. V tomto roku je z celkového počtu 976 podaných žiadostí podporených 422 nových projektov. Spolu aj s pokračujúcimi projektmi tak bude podporených 1 319 projektov.
     Rovnako vyšší rozpočet o pol milióna eur bude mať k dispozícii aj Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky, známa ako KEGA. Konkrétne pôjde o sumu 3 mil. eur. V rámci KEGA bolo v uplynulom roku podaných 654 nových žiadostí, z ktorých bude podporených 176. Spolu aj s pokračujúcimi projektmi v tomto roku tak bude podporených 438 projektov.
     Navýšenie finančných prostriedkov na obe grantové schémy je v súlade s Dlhodobým zámerom vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2016 – 2021. Jedným z jeho opatrení je aj posilnenie existujúcich vnútorných grantových schém v podobe každoročného zvyšovania prostriedkov na tento účel.

VEGA slúži na podporu základného výskumu riešiteľov z verejných vysokých škôl a ústavov SAV z prostriedkov MŠVVaŠ SR a SAV.

KEGA sa  zameriava na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky