Na projekt „Spolu múdrejší“ sme vyčlenili ďalší milión

  • Foto: TASR
  • Dátum: 15.04.2021

Do projektu Spolu múdrejší sa prihlásilo takmer 500 škôl z celého Slovenska. Najvýraznejšie zastúpenie majú školy, ktoré vzdelávajú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Iniciatívu pomôcť žiakom, ktorí zaostávajú alebo potrebujú preopakovať učivo spustilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v polovici marca.

ilustračná foto

Projekt „Spolu múdrejší“ je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v poobedňajších hodinách v stanovenom rozsahu.

Do programu sa počas dvoch týždňov prihlásilo a splnilo podmienky 471 škôl z celého Slovenska. Najväčší záujem o účasť na projekte je v Košickom kraji (108 škôl) a v Prešovskom kraji (97 škôl). Naopak najmenej škôl sa zapojí z Trnavského kraja (21 škôl) a z Bratislavského kraja (26 škôl). Najvýraznejšie zastúpenie, najmenej 70 percent, majú školy, ktoré vzdelávajú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov, ktorých rodiny žijú v hmotnej núdzi.

Do doučovania sa mesačne zapojí približne 3000 bývalých, kmeňových či budúcich učiteľov. Počas doby trvania projektu si školy naplánovali vytvoriť 9041 skupín. Každá skupina má 3 – 5 žiakov. Počet doučovaných žiakov naplánovaný na celé trvanie projektu je v rozmedzí 27 000 až 45 000, to znamená, že mesačne môže byť cez tento projekt doučovaných až 15 tisíc žiakov.

Na jedného vyučujúceho, podľa podmienok výzvy, je určených minimálne 12 žiakohodín týždenne, ktoré by mal doučovať.  Všetci doučujúci plánujú mesačne doučovať minimálne 144 000 žiakohodín. Za celé obdobie trvania projektu to bude najmenej 435 000 žiakohodín.

Kým v prvej fáze sa na projekt z rezortu školstva uvoľnilo pol milióna eur, v nasledujúcej fáze bude možné finančne podporiť všetky prihlásené školy. „Pokryjeme všetkých 471 škôl v rámci projektu Spolu múdrejší a dávame možnosť všetkým žiakom posilniť svoje vedomosti z dištančného vzdelávania,“ priblížil počas pracovného výjazdu v Púchove minister školstva Branislav Gröhling.  Na podporu doučovania v 471 školách tak bude investovaných 1 480 000 eur. Zoznamy podporených škôl (prvá aj druhá vlna) sú zverejnené na web stránke ministerstva. Školy obdržia finančné prostriedky uvedené v zoznamoch cez svojho zriaďovateľa od OÚ obvyklým spôsobom.

Na tento projekt bude následne nadväzovať projekt Letné školy 2021, k čomu ministerstvo zverejní samostatnú výzvu.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku