Na Pohode môžete ochutnať testové špeciality

     Elektronické úlohy z viacerých gramotností aj e-maturita zo slovenčiny čakajú na návštevníkov multižánrového festivalu Bažant Pohoda 2014 na trenčianskom letisku v júli tohto roka. Úlohy pripravili garanti - odborníci na tvorbu testov - v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Záujemcovia si na festivale môžu preveriť svoje logické myslenie a vedomosti a získať malý darček.
     V stánku NÚCEM-u budú pre testuchtivých mladších i starších návštevníkov festivalu pripravené úlohy rôzneho druhu. Úlohy budú z matematickej, štatistickej, finančnej i prírodovednej gramotnosti. Pre učiteľov, ktorí prídu na festival, sú pripravené napríklad dva špeciálne testy. „Jeden obsahuje výroky Jána Amosa Komenského, ktorého dielo pozná zrejme každý pedagóg. Druhý test pracuje s ukážkou z diela Juraja Čečetku o školskom testovaní z roku 1934. Autor testu čerpal podklady z knižky v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Na čítanie s porozumením bude zameraný napríklad špeciálny mini Pohoda festival test,“ prezradila Mária Grebeňová-Laczová, manažérka publicity národného projektu. Súčasťou ponuky v stánku NÚCEM-u budú ďalej materiály a informácie o tomto národnom projekte, ktorý NÚCEM realizuje od marca 2013.
     „Naším zámerom je ukázať nielen študentom, ale aj ostatnej verejnosti, aké úlohy v projekte spolu s učiteľmi tvoríme. Ide totiž o úlohy, ktoré lepšie overia schopnosť žiaka použiť vedomosti a zručnosti v praxi, v reálnom svete. Okrem toho sa v našom stánku môžu záujemcovia zoznámiť s novým elektronickým prostredím, ktoré budú školy na nové testy využívať už v budúcom školskom roku,“ povedala riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská a dodala, že celkom v projekte vznikne cca 30 tisíc nových testových úloh pre žiakov 2. stupňa ZŠ a pre stredné školy.  
     Účasťou na festivale Bažant Pohoda nadväzuje NÚCEM na aktivitu E-testujte sa s EÚsmevom, keď v máji ponúkol verejnosti v deviatich mestách na Slovensku možnosť vyskúšať si elektronický mini test z viacerých gramotností v rámci oficiálnych osláv k 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Mini testy si vyskúšalo približne 650 žiakov základných a stredných škôl, ich učiteľov a ostatných návštevníkov.
 
Monika Voleková
pracovníčka publicity národného projektu

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky