Na pôde STU otvorili Centrum pre nanodiagnostiku s unikátnymi prístrojmi

  • Dátum: 12.10.2015
     Centrum pre nanodiagnostiku materiálov s unikátnymi prístrojmi otvorila dnes vo svojich priestoroch Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera a ďalších hostí. Centrum zriadili v rámci projektu Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava.
     V novom Centre pre nanodiagnostiku sú prístroje jedinečné v rámci krajín V4. Umožnia vedcom skúmať objekty miliónkrát tenšie ako ľudský vlas, teda až an úroveň desatín nanometrov. Analytický transmisný elektrónový mikroskop s atomárnym rozlíšením takýchto parametrov nemá zatiaľ nijaké pracovisko na Slovensku. Detailnejšie chemické zloženie umožňuje zisťovať aj Augerov elektrónový spektrometer, tiež jedinečný na Slovensku. Oba prístroje sa dopĺňajú a umožňujú analyzovať každú nanočasticu naozaj podrobne a následne presne určovať jej vlastnosti, ktoré môžu rozhodnúť o použití vo výskume a v praxi.
     Minister Draxler v príhovore konštatoval, že ministerstvo školstva podporuje v SR 13 univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, z toho sú dve pre STU v Bratislave a v Trnave. Ocenil prácu vedcov na STU a jej fakultách, ako i skutočnosť, že tam postupne vznikajú nové laboratóriá, napríklad výskumné centrum počítačových technológií a internetu, centrum na výskum elektroniky, ale i laboratóriá zamerané na nízkoenergetické stavebníctvo, ekologickú kvalitu budov či vývoj nových, progresívnych stavebných materiálov.
     Rektor STU Robert Redhammer okrem iného vyzdvihol, že nové vedecké prístroje sú nutným predpokladom pre špičkový výskum, zvlášť v oblasti moderných materiálov. "Centrum pre nanotechnológie sa svojím vybavením zaradilo medzi špičkové bázové pracoviská Transmisnej elektrónovej mikroskopie v celosvetovom meradle. Už sme boli oslovení usporiadať prvé stretnutie užívateľov podobných zariadení z celého sveta. Slovenskej technickej univerzite, ale najmä slovenským vedcom sa tak výrazne zlepšuje pozícia v medzinárodnom vedeckom spoločenstve," povedal Redhammer.
     V centre STU vedci už pracujú na výskume senzorov na detekciu chemických látok vrátane znečistenia vo vzduchu či vode. Senzory so špeciálnou nanovrstvou môžu odhaliť znečistenie vo veľmi nízkych koncentráciách, čo súčasné zariadenia nedokážu. Pracovisko však neslúži len vedcom STU v Bratislave. Zámerom je spolupracovať s ďalšími vedeckými tímami, ale aj s firmami, ktoré sa venujú výskumu či vývoju v oblasti nanotechnológií, či tímami zo SAV.
     Univerzitný vedecký park buduje STU okrem Bratislavy aj v Trnave. Tu je zameraný na materiálový výskum, iónové a plazmové technológie, automatizáciu a inovatívne procesy. Pri každom projekte univerzitného vedeckého parku ide o investície v hodnote 42 miliónov eur, z toho 35,7 milióna je z eurofondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj, zvyšok zo štátneho rozpočtu a rozpočtu univerzity.

Zdroj: TASR
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku