Na pôde rezortu sa rokovalo o otvorenom vzdelávaní

16.07.2018
     Otázky otvoreného vzdelávania a otvorenej vedy boli obsahom pracovného stretnutia  štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka a splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s Martina Giertla, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň.
     Na stretnutí bol prediskutovaný spoločný postup plnenia úloh v rámci kapitoly Otvorené vzdelávanie a otvorená veda. Nosným cieľom úloh je zabezpečiť, aby vzdelávacie zdroje získané z verejných zdrojov boli verejné dostupné.
     Tieto úlohy sa zároveň prelínajú s Ľubľanským akčným plánom OER 2017 (z angl. Open Educational Resurces), ku ktorému sa Slovenská republika v zastúpení štátnej tajomníčky rezortu školstva Oľgy Nachtmannovej prihlásila na 2. Celosvetovom kongrese UNESCO v Ľubľane v septembri 2017.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku