Na pôde ministerstva sa rokovalo o ľudských právach

     V priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa 12. marca 2018 uskutočnilo 15. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „Výbor“).
     Výboru bola poskytnutá informácia z rokovania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zo dňa 14. decembra 2017.
     Počas rokovania sa členovia výboru oboznámili s výsledkami monitoringu ľudských práv zameraného na prejavy extrémizmu v základných a stredných školách, ktorý bol realizovaný Centrom vedecko-technických informácií SR.
      Zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poskytol Výboru detailnú informáciu o členstve Slovenskej republiky v Rade OSN pre ľudské práva.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky