Na Olympiáde ľudských práv dominovali gymnazisti

     Nosnou témou  18. ročníka Olympiády ľudských práv bola Ľudská dôstojnosť. Súťaž sa uskutočnila 6. – 8. apríla 2016 v Modre a vedomosti si prišlo zmerať 62 súťažiacich, ktorí postúpili z krajských kôl. Dominovali medzi nimi gymnazisti, ktorí obsadili prvé tri priečky.
     Víťazkou sa stala Júlia Gonová zo Súkromného gymnázia v Lučenci, ktorú z oblasti ľudských práv najviac zaujíma téma feminizmu a rovnosti pohlaví. „Pred pár rokmi som sa začala na internete vzdelávať a stretávať sa s ľuďmi, ktorí o problematike rovnosti pohlaví rozširujú povedomie. Naozaj som si uvedomila, že je to niečo, čo je neskutočne dôležité a stále to nie je úplnou samozrejmosťou. Táto súťaž mi sprostredkovala možnosť vyjadriť svoj názor a vypočuť si názory iných,“ hovorí Júlia.
     Pozitívne ohodnotila prínos olympiády aj Katarína Glejtková z Gymnázia A. Bernoláka v Námestove, ktorá skončila na druhom mieste. Všetky očakávania, ktoré od súťaže mala, sa jej vyplnili.
     Richard Schindler z Gymnázia pre mimoriadne nadané deti v Bratislave sa umiestnil na treťom mieste. Má v pláne študovať filmovú a televíznu vedu v Edinburgu a práve v téme ľudských práv vidí veľký zmysel.OLP2016_1 „Olympiáda reflektuje na aktuálne politické a spoločenské problémy, ktoré v našej spoločnosti máme. Myslím, že takýchto aktivít na podporu občianskej znalosti medzi mladými by malo byť viac. Bol by som rád, keby moje budúce filmy a televízne príspevky boli orientované práve na problematiku ľudských práv,“ hovorí o svojich plánoch.
     „Tento ročník olympiády ľudských práv preukázal to, čo sme sledovali aj v predošlých ročníkoch, že o túto tému je skutočne veľký záujem ako na strane žiakov, tak na strane učiteľov. Snáď aj z toho dôvodu, že vo formálnom vzdelávacom systéme je na tieto otázky pomerne málo času, napriek tomu, že sú to prierezové témy, ktoré doslova patria do všetkých predmetov,“ uvádza predsedníčka Celoštátnej komisie OĽP Dagmar Horná.
     Organizátorom Celoštátneho kola Olympiády ľudských práv bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Výsledkové listiny nájdete na stránke www.olympiady.sk.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky