Na národnej konferencii boli ocenení mladí úspešní športovci a ich tréneri

06.11.2009

     Na dvojdňovej národnej konferencii konanej pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja si  5. novembra 2009 prevzali ocenenie tréneri a medailisti z medzinárodných súťaží v univerzitnom športe za rok 2009. Podujatie pod názvom Slovenský školský šport: Podmienky - prognózy - rozvoj sa konalo 5. - 6. novembra 2009 na Štrbskom Plese.
     Ocenení boli piati mladí športovci a štyria tréneri. Boli medzi nimi zjazdový lyžiar Jaroslav Babušiak, študent Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici a tréner Ivan Heimschild, predseda športovej komisie zjazdového lyžovania Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ). Cenu si prevzal aj kapitán hokejového tímu na Svetovej zimnej univerziáde v Číne Filip Macejka z Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a tréner Igor Tóth, vysokoškolský pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu (FTVŠ) Univerzity Komenského v Bratislave.  
     Za úspešnú reprezentáciu Slovenska na Svetovej letnej univerziáde v srbskom Belehrade získali ocenenie aj tenistky Katarína Kachlíková, študentka Bratislavskej vysokej školy práva a Martina Babáková, študentka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Medzi ocenenými bola aj úspešná reprezentantka v hode kladivom Martina Hrašnová, absolventka Fakulty humanitných a prírodných vied banskobystrickej UMB. Ďalšími ocenenými trénermi boli aj Ivan Cillik a Ladislav Macko.

     Na národnej konfrencii odznelo  32 odborných vystúpení a viacero diskusných príspevkov so zameraním na školský šport v celom jeho spektre. Jej organizátorom bolo Ministerstvo školstva SR v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, Slovenskou asociáciou športu na školách a Slovenskou asociáciou univerzitného športu.
     Cieľom konferencie bolo hodnotenie súčasného stavu školského športu na Slovensku a návrh jeho ďalšieho rozvoja. Témami podujatia boli tri okruhy tém, a to telesná a športová výchova na základných a stredných školách, telesná výchova a šport na vysokých školách a centrá olympijskej prípravy a športovo talentovaná mládež.
     Celkovo sa na ňom zúčastnilo 187 učiteľov telesnej a športovej výchovy, zástupcov základných a stredných škôl, pedagogických fakúlt, FTVŠ UK v Bratislave a Fakulty športu Prešovskej univerzity, katedier telesnej výchovy, vysokoškolských a telovýchovných športových klubov, národných športových zväzov, Slovenského olympijského výboru, Slovenskej asociácie športu na školách, Slovenskej asociácie univerzitného športu, centier olympijskej prípravy, ZMOS-u, samosprávnych krajov, krajských školských úradov, Metodicko-pedagogického centra,  Štátneho pedagogického ústav a ďalších subjektov pôsobiacich v športe.

Fotogaléria

Štrbské Pleso 6. november 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku