Na náhradný termín Testovania 9 sa prihlásilo 170 deviatakov

31.03.2009


     Celkovo 170 žiakov 9. ročníka základnej školy sa prihlásilo na náhradný termín celoslovenského testovania úrovne vedomostí z matematiky, slovenského jazyka a literatúry (slovenského jazyka a slovenskej literatúry v prípade škôl s vyučovacím jazykom maďarským) a ďalších vyučovacích jazykov (maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra).
     Náhradné testovanie deviatakov sa koná v utorok 31. marca 2009 vždy na jednej vybranej základnej alebo strednej škole v rámci každého kraja. Je určené pre žiakov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť na riadnom termíne testovania 11. marca 2009.
     V Nitrianskom kraji sa na testovaní zúčastní 40, v Košickom 34 a Banskobystrickom 26 deviatakov. V počte prihlásených nasledujú Prešovský - 22, Bratislavský - 20 a Trnavský kraj - 16 žiakov. Najmenej testovaných bude v Žilinskom - 8 a Trenčianskom kraji - 4.
     Bližšie informácie nájdete na stránke Národného ústavu pre certifikované meranie vzdelávania  - www.nucem.sk.

Prehľad škôl, kde sa uskutoční náhradný termín Testovania 9

 Kraj

 Miesto konania

 Bratislavský

 Spojená škola

 (s organizačnou zložkou

 Základná škola, Jelačičova 5)

 Metodova 2

 821 08 Bratislava

 Trnavský

 Odborné učilište internátne

 Lomonosovova 8

 917 08 Trnava

 Trenčiansky

 Základná škola

 Ul. P. Bezruča 66

 911 01 Trenčín

 Nitriansky

 Základná škola kniežaťa Pribinu

 Ul. Andreja Šulgana 1

 949 01 Nitra

 Žilinský

 Základná škola s materskou školou

 Ul. sv. Gorazda 1

 010 08 Žilina

 Banskobystrický

 Základná škola

 Trieda SNP 20

 974 01 Banská Bystrica

 Košický

 Základná škola

 Nám. L. Novomeského 2

 040 01 Košice

 Prešovský

 Základná škola

 Kúpeľná 2

 080 01 Prešov

 

Bratislava 30. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku