Na MŠ SR sa začalo pracovné stretnutie s českými kolegami

23.11.2009

     Komplexná akreditácia vysokých škôl i oblasť vzájomného uznávania dokladov o vzdelaní boli dnes okrem iného témami stretnutia zástupcov Ministerstva školstva SR s ich kolegami z Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Delegáciu, ktorá pricestovala na trojdňovú pracovnú návštevu Slovenskej republiky, vedie prvá námestníčka ministerky Eva Bartoňová.
     Rozhovory na pôde MŠ SR sa týkali aj práce akreditačných komisií pre oblasť vysokých škôl v oboch krajinách i možností ich spolupráce. Zástupcovia ministerstiev taktiež diskutovali o medzivládnej dohode o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní z roku 2002 a jej potrebných úpravách, ktoré by v oboch krajinách zjednotili  prax uznávania dokladov o vzdelávaní v akademickej oblasti. Rokovanie pracovných skupín bude pokračovať zajtra.

Fotogaléria

Bratislava 23. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku