Na ministerstve sa zišla Medzirezortná expertná skupina pre finančnú gramotnosť

     Pod vedením svojho predsedu – štátneho tajomníka rezortu školstva Petra Krajňáka - sa zišla Medzirezortná expertná skupina pre finančnú gramotnosť. Na pôde ministerstva školstva sa stretli odborníci z rezortov školstva, hospodárstva a financií, Úradu vlady SR, Národnej banky Slovenska, Finančného riaditeľstva SR, Nadácie detí Slovenska i viacerých priamo riadených organizácií ministerstva školstva.
      „Zvýšenie stupňa informovanosti v oblasti finančnej gramotnosti na školách a povedomia o boji proti korupcii je jednou z našich priorít,“ uviedol po stretnutí  Peter Krajňák.
      Prítomní prerokovali plnenie záverov z posledného pracovného stretnutia, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2016 a štatút Medzirezortnej pracovnej skupiny. Zaoberali sa tiež pripomienkami a návrhmi jednotlivých členov, ktoré budú predmetom ďalších expertných rokovaní na najbližšom stretnutí plánovanom v prvej polovici roka 2017. Ako ďalšia zo súvisiacich tém bola spomínaná aj ochrana práv spotrebiteľa.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky