Navigácia

Na medzinárodnej konferencii v Bratislave diskutovali odborníci o rozvoji talentu mladých ľudí

     V dňoch 11. až 12. apríla 2019 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom „Discover Youth Talents“ (Objavme talenty mladých), ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho priamo riadená organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine.
     Konferencia sa venovala téme rozvoja potenciálu mladých ľudí a systematickej podpory talentu mladých ľudí s nedostatkom príležitostí vrátane ich identifikácie v rámci neformálneho vzdelávania.
     Podujatie otvoril štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol rozvíjajúci sa vzťah a dialóg v širokom spektre oblastí týkajúcich sa mládeže medzi krajinami Vyšehradskej štvorky a Východného partnerstva vo forme pracovných seminárov či výročných stretnutí.
     Peter Krajňák vyslovil presvedčenie, že „konferencia vytvorí priestor pre spoločnú diskusiu, v ktorej sa účastníci zamerajú na takú významnú tému v oblasti mládeže, akou je rozvoj talentu a hľadanie potenciálu mladých ľudí. Pretože práve spolupráca a rozvíjanie spoločných vzťahov sú kľúčové pri budovaní silnej Európy“.
     V úvodnom príhovore pokračoval riaditeľ odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Hromada, ktorý vysvetlil, prečo je talent hlavnou témou seminára. „Talent možno chápať ako niečo vrodené, čo existuje vo všetkých ľudských bytostiach a chce byť objavené a vytiahnuté na povrch. Talent nie je elitársky, ale demokratický a inkluzívny, pretože každý človek má niečo jedinečné, čo si zaslúži byť objavené a rozvinuté,“ uviedol Ivan Hromada.
     Na konferencii sme privítali hostí z ministerstiev zodpovedných za mládež, pracovníkov s mládežou a mládežníckych reprezentantov krajín Vyšehradskej štvorky (SR, ČR, Maďarsko, Poľsko), Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina) a po prvýkrát aj krajín Západného Balkánu (Srbsko, Albánsko).
     Účastníci z 12-tich krajín si na príkladoch dobrej praxe mali možnosť zo Slovenska odniesť informácie o Agende 2030 priamo od mládežníckeho delegáta pri OSN Dominika Porvažníka, a taktiež si vypočuť osobný príbeh zrakovo znevýhodnenej Alžbety Polákovej, ktorá napriek svojmu ťažkému osudu neprestala veriť v samú seba a stala sa držiteľkou bronzovej úrovne Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Peter Huray – pracovník s mládežou na európskej úrovni následne zaujal témou Životológie, ktorej sa venuje v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu na stredných školách v niekoľkých slovenských mestách.
     Prostredníctvom metódy World Café sa počas prvého pracovného dňa účastníci zamerali na hľadanie odpovedí na rôzne otázky týkajúce sa samotného talentu mládeže, napr. kto je považovaný za talentovaného a aké typy talentov sú uznávané či podporované v jednotlivých krajinách, čo alebo kto nám pomáha uvedomiť si svoj talent, prečo sú talenty dôležité a ako môžu byť spoločnosti prospešné, či ktoré zainteresované strany môžu podporovať rozvoj talentov mladých ľudí.
     Druhý pracovný deň sa začal spätnou väzbou na doposiaľ získané informácie formou online nástroja Mentimeter a počas paralelných workshopov zameraných na témy - ako môže práca s mládežou pomôcť identifikovať talenty spomedzi mladých ľudí, aké sú nové prístupy a trendy v práci s mládežou zameranej na talent či význam podpory rozvoja talentu na regionálnej a národnej úrovni. Účastníci spoločne hľadali odpovede a prieniky na jednotlivé otázky.
      Umocňujúcim zážitkom počas celej konferencie bola ukážka grafickej facilitácie, ktorá vizuálne potvrdzovala rozmanitosť talentu mladých ľudí.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky