Navigácia

Na maturitách a záverečných skúškach budú mať zastúpenie aj zamestnávatelia

     Blížiace sa skúšky dospelosti môžu byť zároveň aj prvým pracovným pohovorom. Rezort školstva umožňuje účasť zástupcov stavovských a profesijných organizácií na maturitách a v skúšobných komisiách. Zástupcovia zamestnávateľov tak môžu hodnotiť vedomosti žiakov a pritom majú priestor na výber svojich budúcich zamestnancov.
     Odbory školstva okresných úradov v sídle kraja začali v týchto dňoch oslovovať stavovské a profesijné organizácie so žiadosťou o delegovanie zástupcov do maturitných a skúšobných komisií. Zároveň ich informujú o termínoch maturitných, záverečných a absolventských skúšok organizovaných na stredných odborných školách. Naším cieľom je poskytnúť stavovským a profesijným organizáciám včasné informácie o termínoch a miestach konania ukončovania všetkých foriem štúdia na stredných odborných školách.
     „Účasťou stavovskej alebo profesijnej organizácie na ukončovaní štúdia žiakov chceme koordinovať odborné vzdelávanie i prípravu a zabezpečiť podiel zamestnávateľov na profile absolventa v súlade s potrebami trhu práce,“ konštatujte minister Dušan Čaplovič. Tento jednotný postup bol zavedený novelou zákona o odbornom vzdelávaní a príprave účinnou od januára minulého roka. Jeho detaily vyplývajú z Metodiky účasti zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške, ktorú rezort školstva zaviedol s účinnosťou od 1. marca 2013.  
     Ministerstvo chce umožniť zastúpenie profesijných a stavovských organizácií v skúšobných a maturitných komisiách  v čo najväčšej miere. Táto účasť je na báze dobrovoľnosti, no zástupcovia zamestnávateľov sú v prípade potvrdenia účasti riadnymi členmi s právom klásť otázky a hodnotiť.
     V školskom roku 2013/2014 bude na 462 stredných odborných školách maturovať 33 497 žiakov a záverečné skúšky absolvuje 7 830 žiakov. Maturitné skúšky sa konajú od marca do júna a záverečné skúšky od 16. do 30. júna 2014.

Michal Kaliňák
hovorca ministra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky