Na Malte sa konalo neformálne stretnutie ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za výskum

03.05.2017
     Dňa 3. mája 2017 sa vo Vallette na Malte uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov členských štátov EU zodpovedných za výskum. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.
     Prvá časť stretnutia bola venovaná posilneniu spolupráce členských štátov EÚ s tretími krajinami z oblasti Stredomoria. Táto oblasť v súčasnosti čelí mnohým naliehavým výzvam, ako sú klimatické zmeny, migrácia, problémy s potravinami a vodou či energetická bezpečnosť. Zároveň tu dochádza aj k transformáciám v sociálnej, politickej aj ekonomickej oblasti, životné prostredie nevynímajúc. Komplexnosť týchto tém volá po spojení medzinárodného úsilia, kde práve vedecká diplomacia môže zohrať podstatnú úlohu.
     Výsledkom spolupráce niektorých členských štátov EU s tretími krajinami v stredomorskej oblasti by malo byť Partnerstvo pre výskum a inovácie v oblasti Stredozemného mora. Príprava príslušnej legislatívy sa začala ešte počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ a v najbližších mesiacoch by ju mal schváliť Európsky parlament a Rada EÚ. Výskumné aktivity budú podporované zo zdrojov partnerských krajín ako aj prostredníctvom rámcového programu EÚ Horizont 2020.
     V druhej časti stretnutia ministri diskutovali o tom, ako znižovať rozdiely vo výkonnosti výskumu a inovácii medzi členskými štátmi Európskej únie. Tejto téme bola venovaná aj konferencia SECID, ktorú v novembri 2016 zorganizovalo v Bruseli slovenské predsedníctvo Rady EÚ. V súlade so závermi konferencie sa ministri zhodli, že je potrebné podniknúť opatrenia tak na národnej úrovni, ako aj na európskej úrovni vedúce k zvýšeniu účasti krajín EÚ 13 v rámcových programoch EÚ.
     Minister Peter Plavčan v tejto súvislosti vyhlásil: „Ak chceme zvyšovať globálnu konkurencieschopnosť Európy, musíme jednoznačne budovať Európsky výskumný priestor pre všetkých. To znamená, že popri rozširovaní excelentnosti musíme hľadať aj model, ktorý by umožnil zvýšenie účasti všetkých členských krajín“.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku