Na Kalifornskej univerzite sa hovorilo o transfere technológií do praxe

  • Dátum: 02.04.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj rokoval počas pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických na Kalifornskej univerzite v Berkeley (UCB). V Inštitúte pre znalostné vlastníctvo a výskumno-priemyselné partnerstvá (IPIRA) hovoril s riaditeľkou kancelárie Carol Mimura o riadení duševného vlastníctva a transfere technológií na univerzite, vytváraní a financovaní výskumných projektov firmami a  Bionenergetickom inštitúte.
     Úlohou IPIRA je manažovanie duševného vlastníctva na Kalifornskej univerzite v Berkeley a vytváranie a riadenie vzťahov univerzity s firmami. Zámerom je zhodnotiť a aplikovať myšlienky a technológie, ktoré vznikajú v prostredí univerzity. Výsledkom týchto aktivít je napríklad 1497 prihlásených patentov ročne a 420 založených malých podnikateľských spoločností (start-up).
Fotogaléria

Berkeley, USA 1. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku