Na celoslovenskom seminári budú odborníci diskutovať o tvorbe moderných učebníc

  • Dátum: 09.12.2009

     Tvorba moderných učebníc a ich využitie v praxi je názov dvojdňového odborného seminára, na ktorým prevzal záštitu podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Podujatie sa začne vo štvrtok 10. decembra 2009 o 9.30 hod. Hovoriť sa na ňom bude o obsahovej reforme školstva a s ňou súvisiacimi novými učebnicami, ďalších výzvach v tejto oblasti, ako aj procese tvorby učebníc. Súčasťou stretnutia budú aj tvorivé dielne, v rámci ktorých sa budú prezentovať autori učebníc a didaktici pre základné školy, gymnáziá a stredné odborné školy.

 Miesto: Správa účelových zariadení, Drotárska cesta 46, Bratislava.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku