Navigácia

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

   Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, s komplexnou dokumentáciou v oblasti špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. Špecializuje sa na zhromažďovanie, ochraňovanie, odborné zhodnocovanie, spravovanie, využívanie a sprístupňovanie hmotných dokladov z dejín špeciálneho školstva a zdravotne znevýhodnených.
     Múzeum vzniklo 16. novembra 1990 na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike, menovite PhDr. Vladimíra Predmerského, ako historicko-dokumentačné stredisko pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku. Múzeum zriadilo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy SSR. Od 1. januára 2014 je organizačne začlenené pod MSS2017Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, priamo riadenú príspevkovú organizáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od 26. februára 2014 je zapísané v centrálnom Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky.
     Výnimočnosť a jedinečnosť múzea od vzniku až po súčasnosť spočíva v tom, že mapuje históriu špeciálneho školstva ako celku, najmä štyri základné pédie – zrakové, sluchové, telesné a mentálne znevýhodnenie.
     Múzeum špeciálneho školstva v Levoči svoje poslanie realizuje prostredníctvom činností:
·      zbierkotvornej,
·      dokumentačno-evidenčnej a ochrannej,
·      kultúrno-prezentačnej,
·      výchovno-vzdelávacej a poradenskej.
     Špeciálny priestor dostávajú vo výstavných priestoroch múzea zdravotne znevýhodnení nadaní umelci. Samostatnú kapitolu tvoria dočasné, tematické, variabilné autorské či prevzaté výstavy sprístupňované širokej verejnosti, ale aj občanom so zdravotným znevýhodnením, napr. cez hmatové vnímanie či Braillovo písmo.

     Po komplexnej reinštalácii a rekonštrukcii stálej expozície v období júl 2014 - apríl 2017 podľa architektonického návrhu Ing. arch. Mgr. art. Stanislavy Slaninovej Holló múzeum vytvorilo atraktívne a prakticky riešené priestory, kde návštevník má možnosť vyskúšať si repliky vzácnych exponátov, nenútenou formou spoznávať potreby a život znevýhodnených jedincov. 
 
     Nová, moderná stála expozícia je rozdelená do štyroch samostatných celkov - História, Knižnica a študovňa, Učebné pomôcky a Ľudské zmysly. Pozrite si aj propagačné video o múzeu.

História
     Vstupná časť expozície je venovaná histórii najstarších ústavov a špeciálnych škôl na Slovensku. Konkrétne ide o ústavy a školy pre nevidiacich, nepočujúcich, mentálne a telesne znevýhodnených žiakov. Tieto informácie návštevník nájde v zásuvkách pod exponátom Vysokých Tatier a Spišského hradu. Nachádzajú sa tu i vzácne učebné pomôcky pre nevidiacich z autorskej dielne Viliama Hrabovca, ktoré používali žiaci najstaršej školy pre nevidiacich až do 80-tych rokov 20. storočia.
     V priestoroch celej expozície sú umiestnené popisy jednotlivých zbierkových predmetov i replík v slovenskom, anglickom jazyku a v Braillovom písme. Nepočujúci návštevník má možnosť vyžiadať si video sprievodcu v posunkovom jazyku.

Knižnica a študovňa
     Špeciálno-pedagogickú knižnicu so študovňou využívajú predovšetkým študenti špeciálnej a liečebnej pedagogiky. V rámci knižnice poskytuje múzeum svoje služby prezenčne, tzn. že študovať jednotlivé publikácie z historického a súčasného knižničného fondu je možné len v priestoroch múzea, a to s platným čitateľským preukazom.
     Práve z tohto dôvodu má veľký význam vytvorenie priestoru študovne, kde môžu bádatelia nerušene študovať odbornú literatúru, časopisy, noviny, kalendáre, publikácie v Braillovom písme a vybrať si z viac ako 4 tisíc knižných titulov.
     Pre všetkých návštevníkov sa tu nachádzajú základné informácie o najstarších európskych ústavoch pre zdravotne znevýhodnených, ako aj o ich zakladateľoch. Reliéfne portréty týchto osobností si návštevníci všimnú a môžu vyhmatať na stene po celej dĺžke miestnosti.

Učebné pomôcky
     Túto miestnosť tvoria štyri samostatné ostrovy, nadrozmerný 3D model ľudského ucha a oka, interaktívna tabuľa a vysoko v priestore umiestnené, sťahovateľné, trojrozmerné kocky.
     Na jednotlivých ostrovoch sú umiestnené vzácne historické, ale i súčasné učebné pomôcky pre žiakov s mentálnym, zrakovým, sluchovým znevýhodnením a autizmom. Pomocou repliky tabuľky na nácvik Braillovho písma sa návštevník môže naučiť písmená Braillovej abecedy a v drevených dvierkach označených piktogramom ruky (otvor) nájde niekoľko predmetov obohacujúcich prehliadku výstavy. Výraznými prvkami tejto časti expozície sú nepochybne 3D modely ľudského oka a ucha s rozoberateľnými časťami, ktoré slúžia na lepšie pochopenie fungovania a porúch týchto dôležitých orgánov.
     Trojrozmerné, sťahovateľné kocky evokujú svet telesne znevýhodnených a bariéry, s ktorými sa denne stretávajú. Miestnosť tiež ponúka vzdelávacie programy pre žiakov so sluchovým znevýhodnením prostredníctvom interaktívnej tabule, nadrozmernú hru Človeče nehnevaj sa! pre najmenších, v ktorej figúrkami sa stanú samotní návštevníci a veľa ďalšieho.

Ľudské zmysly
     Dominantou najväčšej a zároveň poslednej miestnosti stálej expozície je nadrozmerná kocka. Obvod nadrozmernej kocky je zameraný na štyri ľudské zmysly (hmat, zrak, sluch a čuch). Tie si návštevník overí prostredníctvom jednoduchých kvízových otázok.
     Vo vnútri kocky sa nachádza simulovaný tmavý priestor - domácnosť pre nevidiacich, ktorý návštevník spoznáva prostredníctvom hmatu a zvuku. Nachádza sa tu model časti kuchynskej linky a predmety bežnej dennej potreby pre nevidiaceho človeka.
     Miestnosť je rozdelená na dve časti. Pravá strana ponúka návštevníkovi spoznávať rôzne historické kompenzačné, učebné pomôcky, hry a reliéfne mapy pre nevidiacich. Na ľavej strane miestnosti sú vystavené kompenzačné, učebné pomôcky pre nepočujúcich.
     V tejto časti expozície si návštevník môže napríklad napísať text v Braillovom písme na Pražskej tabuľke pomocou bodkovadla, či pochopiť fungovanie kochleárneho implantátu prostredníctvom zväčšeného funkčného modelu a omnoho viac.

Kontakt:
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči
Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča
tel./mobil: +421 53 451 2863, +421 918 625 285
e-mail: mssl@cvtisr.sk, mss.levoca@gmail.com
 http://www.msslevoca.sk
sociálne siete: Facebook, Instagram
 
Otváracie hodiny:
Zimná sezóna (október - máj)
Pondelok – piatok,  9.00 - 16.30 hod.
Posledný vstup na prehliadku o 15.00 hod.
Víkendy a sviatky zatvorené.

Letná sezóna (jún - september)
Pondelok – piatok,  9.00 - 17.00 hod.
Posledný vstup na prehliadku o 16.00 hod.
Víkendy a sviatky od 10.00 – 17.00 hod.
Vstupy na prehliadku  -  každú hodinu, od 9.00, posledný vstup o 16.00 hod.
 
Vstupné:
dospelý – 4,00 €
žiaci, študenti – individuálni návštevníci – 2,00 €
žiaci, študenti – organizované skupiny, denné tábory – 1,00 €
seniori – 1,00 €
sprievodcovia ZŤP/S – 1,00 €
Deti do 6 rokov – individuálni návštevníci – 0,50 €
Deti do 6 rokov – organizované skupiny, denné tábory – zdarma
ZŤP, ZŤP/S, pedagógovia – zdarma

Skočiť na začiatok stránky