Navigácia

Múzeum školstva a pedagogiky sa otvára verejnosti v nových priestoroch

Múzeum školstva a pedagogiky našlo po vyše 50. rokoch od svojho vzniku reprezentatívne miesto pre svoje pôsobenie. Stala sa ním bývalá Masarykova štátna ľudová škola v Bratislave – Devínskej Novej Vsi, ktorá prešla čiastočnou rekonštrukciou. Vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR je dnes Múzeum školstva a pedagogiky opäť pripravené otvoriť svoje brány verejnosti.

minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker
Súčasťou otvorenia bolo predstavenie nových priestorov a sprístupnenie stálej expozície pod názvom Dejinami školstva. Hlavnou odbornou garantkou celého projektu expozície je bývalá riaditeľka Múzea školstva a pedagogiky, PhDr. Daniela Vaněková, ktorá s tímom interných aj externých kurátorov, spracovala jeho ideový zámer i obsah. Na architektonickom, výtvarnom a grafickom koncepte a riešení sa podieľal ateliér Studio Limb.

V stálej expozícii Dejinami školstva sprievodné slovo dopĺňajú jedinečné školské pamiatky, pochádzajúce výlučne z bohatého zbierkového fondu Múzea školstva a pedagogiky. K najvzácnejším vystaveným predmetom v expozícii patrí Abecedár „kohútik“ – učebná pomôcka na vyučovanie elementárneho čítania a počítania, ktorý múzeum vlastní ako jediné na Slovensku. Určite zaujme aj koncept ukážky historickej školskej triedy, ako i veľa pôvodných originálnych učebných pomôcok, učebníc a listín. „Už názov expozície napovedá, že návštevník sa zoznámi s vývojom školstva na našom území od 9. storočia až po 90. roky minulého storočia, prostredníctvom štyroch základných elementov, ktorými sú organizácia školstva, obsah vzdelávania, učiteľ a žiak“, približuje PhDr. Daniela Vaněková.

Múzeum školstva a pedagogiky bude po slávnostnom otvorení, do konca roku 2024 fungovať pre verejnosť v uvádzacom režime. Pre školské skupiny sú vyhradené otváracie hodiny od pondelka do stredy s pestrou ponukou vzdelávacích programov a širokej verejnosti je na návštevu múzea určený každý štvrtok od 13:00 do 19:00 hod.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: Múzeum školstva a pedagogiky (msap.sk)
Soc. siete MŠaP Múzeum školstva a pedagogiky | Bratislava | Facebook 
Múzeum školstva a pedagogiky (@muzeumskolstvaapedagogiky) • Fotky a videá na Instagrame

Múzeum školstva a pedagogiky je špecializovanou fondovou pamäťovou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti dejín školstva a pedagogiky na Slovensku. Zameriava sa na nadobúdanie, odbornú evidenciu, odbornú ochranu, vedecké zhodnotenie a prezentáciu hmotných školských pamiatok z územia dnešného Slovenska od najstarších čias až do súčasnosti. Vzniklo v roku 1970, jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a organizačne je začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky