Múzeum školstva a pedagogiky sa do Noci múzeí a galérií zapája virtuálnou prehliadkou výstavy Fenomén spolupráce

  • Foto: MŠaP
  • Dátum: 14.05.2021

Obľúbené podujatie Noc múzeí a galérií sa aj tento rok z preventívnych protipandemických dôvodov, bude realizovať prevažne v online priestore. Aj napriek tomu, že Múzeum školstva a pedagogiky ostáva pre verejnosť naďalej zatvorené, pripravilo pre návštevnícku verejnosť virtuálnu prehliadku výstavy s názvom FENOMÉN SPOLUPRÁCE, ktorú spustí v sobotu, 15. mája.

plagát Noc múzeí a galérií

Od roku 1977 oslavujú múzejníci Medzinárodný deň múzeí podujatím Noc múzeí a galérií, ktoré sa realizuje pod patronátom Rady Európy. Záštitu nad podujatím tento rok prevzala i prezidentka SR pani Zuzana Čaputová.

Hlavnou myšlienkou podujatia je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany a pútavými programami či neformálnym vzdelávaním šíriť informácie o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín Európy.

Múzeum školstva a pedagogiky (MŠaP) pri tejto príležitosti pripravilo virtuálnu prehliadku výstavy s názvom FENOMÉN SPOLUPRÁCE.

Výstava predstavuje niekoľkoročnú spoluprácu múzea s Ateliérom reštaurovania výtvarných diel vytvorených na papieri a fotografii Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU). Aj keď každé pracovisko má svoje špecifické poslanie, obnova krehkej papierovej krásy i v podobe hodnotných školských zbierok, bola tým momentom, kde sa tieto celoštátne inštitúcie vzájomne stretli. Výsledkom sú pre múzeum obnovené a správne ochránené školské pamiatky a pre vysokú školu edukovaní, zruční študenti, ktorí sa prácou s predmetmi historickej hodnoty približujú k svojmu snu – stať sa zodpovedným a odborne pripraveným reštaurátorom.

Link na virtuálnu prehliadku novej výstavy Múzea školstva a pedagogiky bude sprístupnený od soboty 15.5. 2021 tu https://bit.ly/3dJQ8HE.  

Virtuálna prehliadka bude prístupná aj po skončení Noci múzeí a galérií na webe msap.sk v sekcii výstavy >>> http://www.msap.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=65)
 

Facebook: https://www.facebook.com/muzeum.skolstva/

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku