Múzeum školstva a pedagogiky počas Noci múzeí a galérií sprístupní verejnosti svoje nové depozitáre

V sobotu 14. mája Múzeum školstva a pedagogiky sprístupní širokej verejnosti svoje nové depozitárne priestory školských pamiatok na Slovensku.

Noc múzeí a galérií

V sobotu 14. mája Múzeum školstva a pedagogiky sprístupní širokej verejnosti svoje nové depozitárne priestory školských pamiatok na Slovensku.

Od roku 1977 oslavujú múzejníci Medzinárodný deň múzeí podujatím s názvom Noc múzeí a galérií. Realizuje sa pod patronátom Rady Európy naprieč mnohými krajinami.

Hlavnou myšlienkou podujatia je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany a pútavými programami či neformálnym vzdelávaním šíriť informácie o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín Európy.

Rezortné Múzeum školstva a pedagogiky vo svojich depozitároch uchováva historické pamiatky slovenského školstva. V zbierkovom fonde sa nachádzajú predmety kultúrneho významu od 15. storočia až po 90. roky 20. storočia.

Múzeum sa presťahovalo do nových priestorov, ktorých súčasťou sú aj novovybudované depozitáre. Počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií ich sprístupní verejnosti. Tá sa tak môže dostať na miesta, ktoré sú inak návštevníkom neprístupné. Kurátorky múzea porozprávajú o význame a spôsobe ochrany školského kultúrneho dedičstva počas dvoch komentovaných prehliadok o 18.00 a o 20.00 hodine.

Súčasťou neformálneho programu bude aj prezentácia novej vizuálnej identity múzea a aktivity pre detských návštevníkov.

 

Navštívte Múzeum školstva a pedagogiky na Charkovskej ulicu č. 1 v Bratislave počas soboty, 14. mája od 17.00 do 22.00 hodiny.

Viac aktuálnych informácii nájdete na sociálnej sieti Facebook.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky