MŠVVaŠ SR ponúka na akademický rok 2022/2023 jedno štipendium na doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii

Slovenská republika, ako členská krajina Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu, ponúka jedno štipendium na doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii. Štipendium je určené na doktorandské štúdium v rámci štyroch oddelení EUI - politické a spoločenské vedy, ekonómia, história a civilizácia a právo. PhD štúdium trvá 4 roky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude poskytovať štipendium vybranému kandidátovi počas doby prvých troch rokov štúdia, počas štvrtého roku štúdia je štipendium poskytované Európskym univerzitným inštitútom v plnom rozsahu.

O štipendium sa môže uchádzať

  • občan Slovenskej republiky, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • občan Slovenskej republiky, ktorý študuje v akademickom roku, v ktorom ukončuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (doklad o ukončení vzdelania je potrebné predložiť najneskôr do konca augusta 2022),
  • občan iného štátu, ktorý má povolenie na trvalý pobyt v Slovenskej republike a získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo
  • občan iného štátu, ktorý má povolenie na trvalý pobyt v Slovenskej republike a ktorý študuje v akademickom roku, v ktorom ukončuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike (doklad o ukončení vzdelania je potrebné predložiť najneskôr do konca augusta 2022).

Výzva pre záujemcov o štipendium je zverejnená na stránke https://www.eui.eu/apply?cms_programmes%5BrefinementList%5D%5Bitem.type%5D%5B0%5D=Doctoral%20Programme, na uvedenej stránke prebieha aj prihlasovanie.

Termín na prihlasovanie je do 31. januára 2022 (24:00 CET)

Viac informácií o doktorandskom štúdiu na EUI https://www.eui.eu/Documents/ServicesAdmin/CommunicationsService/CorporatePublications/PhDPosters/EUI-DoctoralProgramme-web.pdf

Otázky ohľadne štúdia, požiadaviek, prihlasovania a výberového procesu je možné adresovať na EUI Admissions Office, Email: applyres@eui.eu

 

 

Skočiť na začiatok stránky