MŠ SR vyhlásilo výzvu na podporu športových tried

  • Dátum: 01.07.2008

     Ministerstvo školstva SR vyhlásilo výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvojový projekt „Športové triedy - podpora vzniku športových tried a zlepšenie podmienok v existujúcich športových triedach". Cieľom projektu je zvýšiť počet športových tried, rozšíriť základňu pre výber mimoriadne športovo talentovanej mládeže a zlepšiť podmienky pre zabezpečenie športovej prípravy žiakov v športových triedach. Termín uzávierky podávania žiadostí je 30. septembra 2008.

Viac informácií, žiadosť a usmernenie k výzve

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku