MPC a ŠPÚ prezentovali spoločný národný projekt PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽOV – TEACHERS

  • Foto: mpc
  • Dátum: 29.09.2020

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom predstavilo 29. septembra 2020 začínajúci národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS).

na fotografii riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová

Hlavným cieľom NP TEACHERS je podporiť profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov pri zavádzaní zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, post-krízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia štátnych, verejných a neziskových organizácií, ktorí sa venujú problematike vzdelávania. V rámci vystúpenia jednotlivých referujúcich bol prezentovaný projekt, ako aj možnosti zapojenia sa externých expertov do jeho aktivít.

Prezentácia sa konala prezenčne v priestoroch MPC v Bratislave a súčasne bola prenášaná do online prostredia. Celkovo sa prezentácie zúčastnilo viac ako 90 účastníkov z celého Slovenska (z nich 33 prezenčne a 60 online).

Zúčastnení prejavili záujem zapojiť sa do projektu. Najviac rezonovala téma aktívnej spolupráce a výmeny skúseností. Účastníci prejavili spokojnosť s priebehom podujatia, ako aj s ponukou na spoluprácu a ocenili otvorenosť diskusie.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku