Navigácia

Možnosti zapojenia stredoškolských učiteľov fyziky do CERN v roku 2019

     Okrem Národného programu učiteľov fyziky CERN ponúka dva 2-týždenné medzinárodné programy pre učiteľov: Medzinárodný program pre stredoškolských učiteľov The International High School Teacher (HST) Programme  a Medzinárodný program Týždne učiteľov the International Teacher Weeks (ITW) Programme.
     Oba programy sú v anglickom jazyku a sú otvorené pre aktívnych učiteľov fyziky z celého sveta. Cieľom medzinárodných programov pre učiteľov CERN je:
- podporovať profesijný rozvoj učiteľov v oblasti časticovej fyziky,
- podporovať výučbu časticovej fyziky na stredných školách,
- zabezpečiť výmenu znalostí a skúseností medzi učiteľmi rôznych národností,
- iniciovať aktivity súvisiace s popularizáciou fyziky v triede a mimo triedy,
- pomáhať CERN zakladať užšie kontakty so školami na celom svete.
     V roku 2019 sa Medzinárodný program pre stredoškolských učiteľov The International High School Teacher Programme (HST) 2019 uskutoční v dňoch 7. – 20. júla 2019 a Medzinárodný program Týždne učiteľov the International Teacher Weeks Programme (ITW) 2019 v dňoch  4. – 17. augusta 2019.
     Náklady spojené s účasťou na oboch programoch (cestovné náklady aj pobytové náklady počas trvania programu) hradí CERN. Učitelia môžu získať bližšie informácie o programoch cez webovú stránku CERN cern.ch/teachers. Prihlásiť sa je možné priamo cez link CERN cern.ch/teachers do nedele 13. januára 2019. 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky