Most medzi programami je medzinárodný projekt

  • Foto: CVTI SR
  • Dátum: 03.02.2021

Na najvýznamnejší program pre financovanie výskum a vývoja - Horizont 2020 - nadväzuje od roku 2021 nový program Horizont Európa. Úloha národných kontaktných bodov bude nezastupiteľná aj v tomto novom programe. Preklenúť obdobie medzi končiacim a začínajúcim programom pomáha aj medzinárodný projekt Bridge2HE.

logo CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je aktívnou súčasťou programu Horizont 2020 aj nasledujúceho programu Horizont Európa. Úlohy národných kontaktných bodov sú v súčasnosti rozšírené o aktivity medzinárodného projektu Bridge2HE.

„Strategickým cieľom projektu je preklenúť prechod medzi programom Horizont 2020 a programom Horizont Európa, a to prostredníctvom medzinárodnej spolupráce Národných kontaktných bodov (NCP). Tie sú podpornými štruktúrami, ktoré napomáhajú k zlepšeniu prístupu k príležitostiam v programe Horizont 2020 a novom programe Horizont Európa. Sieťovacie projekty, do ktorých sa NCP zapájali v rámci Horizont 2020, sú už väčšinou ukončené a nové začnú až v druhej polovici roka 2021. Projekt Bridge2HE sa snaží preklenúť toto obdobie a napomôcť efektívnej integrácií systémov NCP do programu Horizont Európa,“ konkretizujú z Odboru medzinárodnej spolupráce CVTI SR.

Ako ďalej doplnili, v projekte sa tvoria a riešia aj tréningové moduly pre národné kontaktné body pri ich prechode na nový program Horizont Európa, ako aj tréning národných kontaktných bodov – začiatočníkov.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku