Navigácia

Morálne oceňovanie – Cena svätého Gorazda

Morálne oceňovanie v rezorte školstva, nesúce meno svätého Gorazda, je najvyšším stupňom uznania a ocenenia, ktoré sa traduje od roku 1997. V minulosti ho udeľovali ministri školstva každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca a pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 17. novembra.

15. apríla 2023 nadobudla účinnosť smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 11/2023 o morálnom oceňovaní (ďalej len „smernica“), podľa ktorej minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľuje každoročne morálne ocenenie Cena svätého Gorazda, v rámci ktorého sa udeľuje

  • pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, vysokoškolským učiteľom, výskumným pracovníkom a umeleckým pracovníkom vysokých škôl, vyslaným učiteľom a vyslaným lektorom slovenského jazyka v zahraničí, pedagogickým zamestnancom škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, fyzickým osobám, ktoré pôsobia v oblasti medzinárodnej spolupráce, alebo predstaviteľom slovenských krajanských spolkov v zahraničí a iným fyzickým osobám, ktoré pôsobia v oblasti školstva, športu alebo vedy a techniky, ktorých výkon práce súvisí s výchovou a vzdelávaním Zlatá medaila svätého Gorazda, Strieborná medaila svätého Gorazda a Bronzová medaila svätého Gorazda,
  • žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl, žiakom základných umeleckých škôl a študentom vysokých škôl Pamätný list svätého Gorazda.

Dôvody na udelenie ocenenia sú uvedené v čl. 2 smernice. Návrhy na udelenie ocenenia predkladajú osoby uvedené v čl. 3 smernice prostredníctvom elektronického formulára.

Zoznam osôb, ktorým bolo udelené morálne ocenenie Cena svätého Gorazda za rok 2023 nájdete medzi súbormi na stiahnutie.

Návrhy na morálne ocenenie Cena svätého Gorazda v roku 2024 sa predkladajú v termíne 17.6.2024 - 17.7.2024 (vrátane) prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré sú dostupné na nižšie uvedených linkoch. V súboroch na stiahnutie nájdete usmernenie k vyplneniu elektronických formulárov na predkladanie návrhov.

Aktualizácia 12.7.2024 - Termín na predkladanie návrhov je predĺžený do 21.7.2024 (vrátane).

Aktualizácia 22.7.2024 - Termín na predkladanie návrhov je predĺžený do 31.8.2024 (vrátane).

Elektronický formulár na predkladanie návrhov na morálne ocenenie Cena sv. Gorazda 2024 - učitelia

Elektronický formulár na predkladanie návrhov na morálne ocenenie Cena sv. Gorazda 2024 - žiaci a študenti

 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky