Morálne oceňovanie – Cena svätého Gorazda

Morálne oceňovanie v rezorte školstva, nesúce meno svätého Gorazda, je najvyšším stupňom uznania a ocenenia, ktoré sa traduje od roku 1997. V minulosti ho udeľovali ministri školstva každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca a pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 17. novembra.

15. apríla 2023 nadobudla účinnosť smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 11/2023 o morálnom oceňovaní (ďalej len „smernica“), podľa ktorej minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľuje každoročne morálne ocenenie Cena svätého Gorazda, v rámci ktorého sa udeľuje

  • pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, vysokoškolským učiteľom, výskumným pracovníkom a umeleckým pracovníkom vysokých škôl, vyslaným učiteľom a vyslaným lektorom slovenského jazyka v zahraničí, pedagogickým zamestnancom škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, fyzickým osobám, ktoré pôsobia v oblasti medzinárodnej spolupráce, alebo predstaviteľom slovenských krajanských spolkov v zahraničí a iným fyzickým osobám, ktoré pôsobia v oblasti školstva, športu alebo vedy a techniky, ktorých výkon práce súvisí s výchovou a vzdelávaním Zlatá medaila svätého Gorazda, Strieborná medaila svätého Gorazda a Bronzová medaila svätého Gorazda,
  • žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl, žiakom základných umeleckých škôl a študentom vysokých škôl Pamätný list svätého Gorazda.

Dôvody na udelenie ocenenia sú uvedené v čl. 2 smernice. Návrhy na udelenie ocenenia predkladajú osoby uvedené v čl. 3 smernice prostredníctvom elektronických formulárov.

Termín na predkladanie návrhov na morálne ocenenie Cena svätého Gorazda v roku 2023 je 25. apríla 2023 - 10. mája 2023. 

AKTUALIZÁCIA 30.6.2023

Ministerstvo sprístupňuje elektronické formuláre na druhé kolo predkladania návrhov na morálne ocenenie Cena svätého Gorazda v roku 2023 v termíne od 30. júna 2023 do 12. júla 2023. Návrhy, ktoré boli predložené v prvom kole (v termíne od 25. apríla 2023 do 10. mája 2023) ministerstvo eviduje a nie je potrebné ich opätovne predkladať.

AKTUALIZÁCIA 13.7.2023

Elektronické formuláre na predkladanie návrhov Cena svätého Gorazda 2023 sú od 13. júla 2023 uzavreté.

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky