Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Monitorovací výbor

 • IX. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie
 • VIII. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie
 • Písomný postup pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam) – Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku MV pre OPV
 • VII. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie
 • III. Neformálne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie
 • VI. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie
 • Písomný postup pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam) – Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty OP Vzdelávanie
 • II. Neformálne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie
 • V. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie
 • I. Neformálne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie
 • IV. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie
 • III. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie
 • Písomný postup pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam) - Stratégia hodnotenia OP Vzdelávanie
 • II. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie
 • I. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie
 • Písomný postup pre prijatie rozhodnutia (rozhodovanie per rollam) – Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty technickej pomoci z OPV
 • Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku