Monitorovací výbor schválil hodnotiace a výberové kritériá pre operačný program Výskum a vývoj

22.01.2008

     Na 1. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, ktoré sa konalo 21. januára 2008 v Bratislave, vzali jeho členovia na vedomie štatút a schválili rokovací poriadok výboru. Podľa neho budú zabezpečovať dohľad nad programovaním a implementáciou troch operačných programov (OP) - OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Informatizácia spoločnosti.
    
Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj viedol rokovanie k OP Výskum a vývoj, ktorý Európska komisia odsúhlasila 28. novembra 2007. Dôležitým bodom programu rokovania bolo schválenie hodnotiacich a výberových kritérií pre OP Výskum a vývoj, ktoré je podmienkou na začatie vyhlásenia výziev na predkladanie projektov v programovacom období 2007 - 2013. Monitorovací výbor schválil aj hodnotiace a výberové kritériá pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Informatizácia spoločnosti.
     Predmetom rokovania bol tiež programový manuál k jednotlivým operačným programom. Dokument, ktorý zahŕňa ich podrobnejšie rozpracovanie z hľadiska obsahu a finančného plánovania (príklady konkrétnych aktivít, oprávnené výdavky, cieľové skupiny, finančné plány a pod.), bude pomôckou pre predkladateľov projektov.
Zasadnutia monitorovacieho výboru sa v úlohe pozorovateľov zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie Sabine Bourdy, Jozef Stahl, Rastislav Prokopič, Sean McGrade a Colin Wolker.

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku je orgán, ktorý bude sledovať  účinnosť a kvalitu vykonávania OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť  a hospodársky rast a OP Informatizácia spoločnosti. Predsedom monitorovacieho výboru je podpredseda vlády  SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič. Podpredsedami sú podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

 Bratislava 22. január 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku