Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku

21.01.2008

     Dňa 21. januára 2008 sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zúčastní na  I. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (spoločný monitorovací výbor pre operačný program Výskum a vývoj, operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a operačný program Informatizácia spoločnosti).
     Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku bude schvaľovať hodnotiace a výberové kritériá pre jednotlivé operačné programy (t. j.  hodnotiace a výberové kritériá pre OP Výskum a vývoj; hodnotiace a výberové kritériá pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast; hodnotiace a výberové kritériá pre OP Informatizácia spoločnosti). Ďalej sa bude zaoberať programovými manuálmi k jednotlivým operačným programom.
     Monitorovací výbor sa stretne 21. januára 2008 o 13.30 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave.

Bratislava 21. januára 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku