Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku zhodnotil aj aktivity v rámci OP Výskum a vývoj

  • Dátum: 25.05.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj sa dnes zúčastnil na 4. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku. Za prítomnosti zástupkyne Európskej komisie Sabine Bourdy (DG Regionálna politika) zhodnotili jeho členovia vykonávanie troch operačných programov (OP) v roku 2008 – OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

     Minister školstva Ján Mikolaj viedol rokovanie týkajúce sa aktivít, projektov a výziev v OP Výskum vývoj. Členov Monitorovacieho výboru informoval o stave implementácie tohto operačného programu. V rámci neho boli doteraz schválené dva národné projekty. Jedným z nich je Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku, ktorého cieľom je  vybudovať efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja na báze elektronických informačných zdrojov. Zámerom ďalšieho národného projektu Infraštruktúra pre výskum a vývoj - Dátové centrum pre výskum a vývoj je vybudovať také dátové centrum, ktoré bude uchovávať a spracovávať informácie potrebné pre výskumno-vývojové organizácie na Slovensku. V tomto roku pripravovaný národný projekt s názvom Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie by mal našej vedeckej, odbornej a akademickej obci v blízkej budúcnosti umožniť využívanie superpočítačovej infraštruktúry pre simulácie a modelovanie v domácom prostredí.

     Na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku bilancovala aj Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. V roku 2008 vyhlásila celkovo 6 výziev na dopytovo orientované projekty. Na tento rok naplánovala spolu 13 výziev, z ktorých 6 už bolo vyhlásených.

     Sabine Bourdy ocenila aktivity, ktoré ministerstvo školstva uskutočňuje v rámci OP Výskum a vývoj. Pozornosť venovala aj publicite a pozitívne hodnotila regionálnu vyváženosť projektov.

Fotogaléria

 

Bratislava 25. máj 2009

 

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku