Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku sa zaoberal aj priebežnými výsledkami operačného programu Výskum a vývoj

02.12.2008

     Na 3. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, ktoré sa dnes konalo za účasti zástupcov Európskej komisie, sledovali jeho členovia plnenie úloh počas polročného obdobia v oblasti OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Informatizácia spoločnosti.
     Rokovanie k OP Výskum a vývoj viedol podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Členov monitorovacieho výboru informoval o aktualizácii  niektorých dokumentov a predložil Správu o vyhodnotení výzvy Agentúry pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstva školstva ako sprostredkovateľského orgánu pre opatrenie 5.1 OP Výskum a vývoj. Členov monitorovacieho výboru zároveň informoval o prvom schválenom národnom projekte, ktorý umožní spracovávať a uchovávať dáta potrebné pre vedeckovýskumné pracoviská na Slovensku. Národný projekt bude v rámci operačného programu Výskum a vývoj riešiť Centrum vedecko-technických informácií SR.
     Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku je orgán, ktorý sleduje účinnosť a kvalitu vykonávania OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Informatizácia spoločnosti. Predsedom monitorovacieho výboru je podpredseda vlády  SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič. Podpredsedami sú podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.
Fotogaléria

Bratislava 2. december 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku