Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku bude hodnotiť uplatňovanie troch operačných programov v roku 2008

22.05.2009

V pondelok 25. mája 2009 sa uskutoční 4. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku. Stretnutie, na ktorom sa zúčastní aj podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj, sa začne o 13. 00 hod. v priestoroch Úradu vlády.

Predmetom zasadnutia bude schválenie výročných správ o vykonávaní troch operačných programov (OP) za rok 2008 – OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Bratislava 22. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku