Monitorovací výbor pre Operačný program Vzdelávanie

03.06.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 4. júna 2008 zúčastní  na  II. riadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie.
     Monitorovací výbor pre operačný program Vzdelávanie bude schvaľovať Výročnú správu o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január až december 2007 a zápisnicu z  I. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie zo dňa 14. 11. 2007. Okrem toho zoberie na vedomie revíziu Programového manuálu k operačnému programu Vzdelávanie.
     Na II. riadnom zasadnutí bude členom Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie poskytnutá informácia o pokroku v implementácii OP Vzdelávanie a o zabezpečení informovania a publicity vrámci OP Vzdelávanie.

Bratislava 3. júna 2008
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku