Monitorovací výbor o pokroku OP Vzdelávanie

05.06.2008

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja a zástupcov Európskej komisie Aurelia Cecilia, Zuzany Harmathovej a Natálie Dianiškovej sa 4. júna 2008 uskutočnilo 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program (OP) Vzdelávanie.
    
Monitorovací výbor schválil Výročnú správu o vykonávaní OP Vzdelávanie za obdobie január až december 2007, ktorá sleduje vývoj v jeho uplatňovaní. Po zapracovaní pripomienok odošle Ministerstvo školstva SR výročnú správu Európskej komisii na oficiálne posúdenie, a to najneskôr do 30. júna 2008.
     Ďalej monitorovací výbor schválil zápisnicu zo svojho prvého zasadnutia, ktoré sa konalo v novembri 2007 a zobral na vedomie revíziu Programového manuálu k OP Vzdelávanie. Členovia výboru boli zároveň informovaní o pokroku v uskutočňovaní OP Vzdelávanie a zabezpečení jeho publicity, ako aj o uskutočňovaní reformy školstva na Slovensku.

Monitorovací výbor je orgán, ktorý sleduje účinnosť a kvalitu vykonávania operačných programov. Predsedom Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie je podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Podpredsedom je zástupca Slovenskej rektorskej konferencie Ján Tuček.

Bratislava 5. júna 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku