Monika Filipová: Ministerstvo školstva muselo vyslať pozitívny signál Európskej komisii

  • Dátum: 15.05.2020

Začiatok realizácie akčného plánu v prípade inkluzívneho vzdelávania a predchádzania segregácie je momentálne kľúčovou prioritou pre štátnu tajomníčku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Moniku Filipovú.

„Sme si plne vedomí potreby zmeny a skutočného riešenia zanedbávanej problematiky vzdelávania národnostných menšín a etnických skupín, najmä u rómskych detí. Aj z toho dôvodu som sa rozhodla zostaviť na ministerstve expertný tím, s ktorým intenzívne pracujeme na príprave adekvátnych a realizovateľných opatrení. Nezanedbateľnou súčasťou našej práce je aj komunikácia s ministerstvom zahraničných vecí, Stálym zastúpením SR pri EÚ, splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity či verejnou ochrankyňou práv,“ priblížila Monika Filipová.

Súčasné vedenie ministerstva školstva však po predchádzajúcej vláde zdedilo právne konanie Európskej Komisie voči Slovenskej republike pre podozrenie z porušenia Smernice o rasovej rovnosti. „Bolo treba vyslať pozitívny signál, že chceme komunikovať a spolupracovať aj so zástupcami Európskej komisie. Rozhovor s generálnou riaditeľka sekcie spravodlivosti a spotrebiteľov EK pani Sallou Saastamoinen bol viac ako žiaduci. Problémy v oblasti riešenia podozrení z diskriminácie založenej na etnickom pôvode, pokiaľ ide o vzdelávanie rómskych detí, som riešila aj so zástupcami českej a maďarskej vlády. Práve spoločný postoj k tejto téme môže byť kľúčovým nástrojom k úspechu, ako vystúpiť zo začarovaného kruhu vzájomného vylučovania,“ uzavrela štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku