Moldavsko

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce medzi  Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, kultúry a výskumu Moldavskej republiky
(podpísaný v Kišiňove, dňa 20.09.2017; nadobudol platnosť dňa 28.11.2017, platí 5 rokov, platnosť automaticky predlžovaná na ďalších 5 rokov)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku