Modernizačný dlh v oblasti priestorového a materiálno-technického zabezpečenia základných a stredných škôl


V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020 sa vláda Slovenskej republiky pre oblasť regionálneho školstva okrem iného zaväzuje vytvoriť v nadväznosti na povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti predpoklady na zníženie modernizačného dlhu.

V tejto súvislosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypracovalo materiál „Modernizačný dlh v oblasti priestorového a materiálno-technického zabezpečenia základných a stredných škôl“, ktorý na základe zisteného stavu priestorového a materiálno-technického zabezpečenia základných a stredných škôl, navrhol postup pri odstraňovaní modernizačného dlhu. Finančné prostriedky na jeho odstránenie bude možné získať z príslušných rozvojových projektov a dotácií, prostredníctvom ktorých sa budú postupne odstraňovať najzávažnejšie problémy v oblasti priestorového a materiálno-technického zabezpečenia základných a stredných škôl.


 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky