Modernizácia infraštruktúry zlepší kvalitu vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

25.03.2010

     Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre je názov projektu, ktorý sa uskutočňuje na SPU prostredníctvom podpory z operačného programu Výskum a vývoj.
    
Jeho hlavným cieľom je budovanie infraštruktúry univerzity smerujúcej ku skvalitneniu vzdelávacieho prostredia, ale aj modernizácia priestorov študentského domova. Zameriava sa na dobudovanie IKT siete na univerzite, zvýšenie počtu prístupových miest do počítačovej siete či vytvorenie špeciálnych a kvalitných učební a multimediálnej sály. Finančné prostriedky z eurofondov sú určené aj na ich vybavenie kvalitnou výpočtovou a audiovizuálnou technikou.
     Na realizáciu projektu, ktorý bol podporený v rámci výzvy na opatrenie 5.1 „Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu", získala táto vysoká škola nenávratný finančný príspevok vo výške 4 656 057 eur.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku