Moderná škola v praxi

27.08.2009

 

Takmer sto pedagógov si prišlo dnes vymeniť skúsenosti s realizáciou projektov zameraných na premenu tradičnej školy na modernú, ktoré sa uskutočňujú v rámci aktuálnej reformy školstva. V Agentúre Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ sa stretli prijímatelia nenávratných finančných príspevkov (NFP) a záujemcovia o čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie.  

V priebehu dňa pedagógovia základných a stredných škôl prevažne z Bratislavy, Nitry, Zvolena, Žiliny a Prešova prezentovali projekty škôl, v ktorých poukázali na prípravu pedagógov, použité metódy výučby, ako aj samotné ukážky prác žiakov. Projekty sa zameriavali na environmentálnu výchovu, cudzie jazyky, prírodovedné predmety, informatiku, spoločenské vedy a nové formy vzdelávania. Kreatívne nápady žiackej firmy, cudzojazyčných krížoviek, workshopu – Burzy práce, zábavných a súťažných hier v anglickom jazyku inšpirovali aj budúcich žiadateľov o NFP. 

„Tento typ podujatia mal v agentúre premiéru, ale z pozitívnych reakcií pedagógov a projektových manažérov už teraz vieme, že podobné stretnutia nájdu svoje stále miesto v harmonograme agentúrnych podujatí. Už 17. septembra 2009 sa  v Agentúre Ministerstva SR pre štrukturálne fondy EÚ uskutoční podobná akcia pre operačný program Výskum a Vývoj, ktorá bude určená predovšetkým pre vysoké školy a vedecké pracoviská“, konštatovala Alexandra  Drgová, generálna riaditeľka agentúry. Zároveň odporúčala navštíviť internetovú stránku www.asfeu.sk, kde si záujemcovia môžu pozrieť nápadité prezentácie základných a stredných škôl.

 

Bratislava 27. august 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku