Moderná škola očami žiakov

30.03.2010

     Výtvarná súťaž Moderná škola, ktorú v týchto dňoch vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, je ďalšie zo série tematicky orientovaných podujatí zameraných na umelecké zachytenie modernej školy očami detí. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl, ktoré uskutočňujú projekty schválené v rámci výziev vyhlásených v operačnom programe Vzdelávanie a spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu. 
     „Pozitívna skúsenosť s minuloročným organizovaním fotografickej súťaže Moderná škola cez objektív nás povzbudila k vyhláseniu ďalšej, tentoraz výtvarnej súťaže. Naším zámerom je cez umeleckú tvorbu detí priblížiť verejnosti rôznorodé aktivity a netradičné metódy vyučovania používané v rámci projektov škôl, motivovať žiakov a súťaživou formou ich podnietiť ku kreatívnej činnosti," povedala na margo vyhlásenej súťaže generálna riaditeľka agentúry Ing. Alexandra Drgová.
     Agentúra chce prostredníctvom výtvarných prác žiakov predstaviť verejnosti úspešné projekty a podporiť tvorivé prostredie na základných školách. Súťaží sa v dvoch kategóriách - prvá je určená pre žiakov 1. stupňa a druhá pre 2. stupeň základných škôl, pričom do výberu bude zaradená maximálne jedna výtvarná práca autora. Mladí výtvarníci si môžu zvoliť ľubovoľnú techniku i formát. Najdôležitejšími kritériami odborného hodnotenia budú tvorivosť, originalita a náročnosť použitej výtvarnej techniky. Výtvarné práce je potrebné zasielať poštou na adresu agentúry do 14. apríla 2010.
     Autorom víťazných prác odovzdá vecné ceny v podobe výtvarných potrieb podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Inšpiráciou pre ich ďalšiu prácu a rozvoj umeleckého nadania bude iste aj možnosť zúčastniť sa na tvorivých dielňach pod vedením umeleckých výtvarníkov. Najlepšie diela plánujú organizátori súťaže vystaviť v priestoroch agentúry a jej regionálnych informačných kanceláriách v rámci celého Slovenska.
     Prihlasovací formulár a bližšie informácie o súťaži sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk.

Bratislava 30. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku